Berekening van de aktekosten voor schenking (Vlaams Gewest)

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud.
Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beeïnvloeden.
Contacteer de notaris voor meer informatie.

Bedrag schenking:
Aantal schenkers:
Aantal begiftigden:
Verwantschap
Aard onroerend goed
Voorschot of vooruitmaking?
Schenkbelasting/schenkingrechten
Ereloon:
Administratieve kosten: tussen € 800,00 en € 1.100,00
Kosten overschrijving: € 230,00
BTW
x

Rechte lijn

Tussen ouders en kinderen, tussen echtgenoten en (wettelijk) samenwonenden.

x

Gunsttarief voor schenking van bouwgrond

In Vlaanderen geldt tot eind 2019, onder bepaalde voorwaarden, een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond.

Voorwaarden voor het gunsttarief:

  • De schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte);
  • de begiftigde moet zich engageren binnen de 5 jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van een bouw op de grond;
  • de maatregel is beperkt tot het Vlaams Gewest.
  • de schenker moet niet noodzakelijk al zijn rechten in de grond wegschenken (ook de schenking van bv. een onverdeelde helft is mogelijk aan gunsttarief).
  • De akte van schenking moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2019.

 

x

Gunsttarief voor schenking van bouwgrond

In Vlaanderen geldt tot eind 2019, onder bepaalde voorwaarden, een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond.

Voorwaarden voor het gunsttarief:

  • De schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte);
  • de begiftigde moet zich engageren binnen de 5 jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van een bouw op de grond;
  • de maatregel is beperkt tot het Vlaams Gewest.
  • de schenker moet niet noodzakelijk al zijn rechten in de grond wegschenken (ook de schenking van bv. een onverdeelde helft is mogelijk aan gunsttarief).
  • De akte van schenking moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2019.

 

 

Schenkbelasting / Schenkingsrechten*
Zoals bij een koopakte dient bij een schenkingsakte eveneens registratiebelasting te worden betaald, de zogenaamde schenkbelasting. Deze wordt berekend op de waarde van de schenking en verschilt onder andere naargelang de verwantschap tussen de schenker en de begiftige en de aard van het geschonken goed. Vergeet bovendien ook niet dat de ligging van het onroerend goed ook een grote rol speelt. De schenkingstarieven verschillen immers van gewest tot gewest.

(* In Vlaanderen spreekt men van “schenkbelasting', in Brussel en Wallonië zijn het 'schenkingsrechten')

Erelonen
Het ereloon van de notaris is door de overheid vastgelegd, d.w.z. dat de notaris noch meer, noch minder mag vragen.

Administratieve kosten
Elke akte geeft aanleiding tot kosten die de notaris u zal aanrekenen zoals recht op geschriften, stedenbouwkundige uittreksels en ander vastgoedinformatie, kadastrale uittreksels, bodemattesten, hypothecaire getuigschriften en nog tal van andere opzoekingen.

De op deze website vermelde administratieve kosten zijn louter indicatief en kunnen worden aangepast naargelang de verschillen tussen de gewesten en de gemeenten, en in functie van de diverse elementen en de complexiteit van het dossier.
Een voorbeeld:
Een stedenbouwkundige opzoeking kost in de ene gemeente meer dan in de andere, een schenking van meerdere onroerende goederen kost meer dan een schenking van één onroerend goed.

De notaris die gelast is met de voorbereiding van de akte kan u over dit alles meer informatie geven.